days to go

Location

The festival is held on a beutiful meadow in the middle of a lush forest near the village of Tenetiše, Slovenia. There is a beautiful lake 5 minutes walk from the stages. Swimming in the lake is unfortunately banned due to area nature protection status.

Nearest town with a shop and everything else you might need is Kranj, 10 km from the festival.

Festival coordinates: 46°17'07.4"N 14°20'01.6"E

DROPS FESTIVAL & NATURE CONSERVATION

Drops festival gives special emphasis on nature conservation and protection. The festival is held in a biologically diverse area, and this is why we have to take special measures in order to protect it.

As you well know, whole Europe is facing a severe drought due to climate change and this brings additional measures we have to take this year.

These are the festival rules regarding nature protection:

- NO CAMPING IN FOREST – your tent will be removed if you

do so.

- ENTRY IN THE STREAM AND ANY INTERFERENCE WITH IT IS

STRICTLY PROHIBITED

- THROWING TRASH ON THE GROUND IS STRICTLY

PROHIBITED

- USE TRASHBAGS THAT YOU WILL GET ON SITE

- ABSOLUTELY NO FIRE!

- NO SWIMMING IN THE LAKE (sorry about that, not up to us)

- NO INTERFERENCE WITH THE FOREST

- NO ENTRY IN THE FENCED-OFF WETLANDS

- USE ONLY DESIGNATED TOILETS

- NO SOAP

- LIMITED SHOWER TIME DUE TO SEVERE DROUGHT

- NO PARKING OUTSIDE OF DESIGNATED AREAS

PLEASE TAKE SPECIAL CARE OF THE FOREST & THE SURROUNDING AREAS!

DROPS FESTIVAL & VARSTVO NARAVE

Drops Festival daje poseben poudarek ohranjanju in varstvu narave. Festival poteka na biološko pestrem območju, zato moramo sprejeti posebne ukrepe za njegovo zaščito.

Kot dobro veste, se celotna Evropa sooča s hudo sušo zaradi podnebnih sprememb, kar prinaša dodatne ukrepe, ki jih moramo letos sprejeti.

To so pravila festivala glede varstva narave:

- PREPOVEDANO KAMPIRANJE V GOZDU – vaš šotor bomo v

drugem primeru odstranili

- VSTOP V POTOK IN VSAKRŠEN POSEG VANJ JE

STROGO PREPOVEDAN

- METANJE SMETI NA TLA JE STROGO PREPOVEDANO

PREPOVEDANO

- UPORABLJAJTE VREČKE ZA SMETI, KI JIH BOSTE DOBILI NA

LOKACIJI

- KURITI STROGO PREPOVEDANO

- PREPOVEDANO KOPANJE V JEZERU (žal za to, ni odvisno od nas)

- BREZ POSEGOV V GOZD

- VSTOP V OGRAJENO MOKRIŠČE PREPOVEDAN

- UPORABLJAJTE SAMO STRANIŠČA, KI SO NA PRIZORIŠČU

- UPORABA MILA PREPOVEDANA

- OMEJEN ČAS TUŠIRANJA ZARADI HUDE SUŠE

- PARKIRANJE IZVEN DOLOČENIH OBMOČIJ PREPOVEDANO

PROSIMO, DA POSEBNO PAZITE NA GOZD IN OKOLICO!